Systemy mocujące

Systemy mocujące

System mocowania protezy zależy od preferencji oraz poziomu aktywności pacjenta. Wybór konkretnego systemu ma wpływ na komfort użytkowania protezy.

Obecnie dostępne są 3 główne systemy zawieszenia protezy:

  1. na tzw. zamek pinowy wykorzystujący rodzaj metalowego trzpienia przykręcanego do liner’a, który zatrzaskuje się w leju protezowym, a jego zwolnienie jest możliwe po naciśnięciu specjalnego przycisku;
  2. z wykorzystaniem tulei udowej lub kapy kolanowej, która poprzez umocowanie na wysokości uda dodatkowo przytrzymuje i stabilizuje kikut w protezie;
  3. na podciśnienie:
    • bierne, działające na zasadzie wypchania powietrza z leja protezowego przez specjalny jednokierunkowy wentyl poprzez samo włożenie kikuta;
    • aktywne, w którym za wytworzenie podciśnienia odpowiedzialna jest mechaniczna lub elektroniczna pompa zamontowana najczęściej bezpośrednio przy leju protezowym.

Obecnie najbardziej zaawansowanym systemem mocowania protezy, dającym poczucie największej integralności kikuta z lejem protezowym jest system podciśnieniowy. System taki po zastosowaniu odpowiednich komponentów pozwala także na wykonanie protezy do wody, co jest niemożliwe w przypadku protez na pin.

Wybrane systemy mocowań dostępne w naszej ofercie

null

ALPS Lock Flat Bottom - S496-W

null

LimbLogic

null

System zawieszenia podciśnieniowego - Harmony P3

null

UNITY