Lej protezowy

Lej protezowy

Lej protezowy jest jedynym całkowicie indywidualnym, a zarazem najważniejszym elementem protezy, który wykonuje się na podstawie miary pobranej z kikuta.

Odchodząc od wykonywania protez tymczasowych, często podejmuje się decyzję o wykonaniu tzw. leja testowego.

Lej testowy wykonywany jest z grubej, termoformowanej polietyleny, ułatwiającej jego korygowanie w trakcie pierwszych przymiarek.

Po etapie korekcji, gdy jest pewność, że pacjent akceptuje zadany kształt, lej jest poddawany laminacji lub na jego podstawie od początku wykonywany jest lej ostateczny z włókna węglowego.

Lej ostateczny daje niewielką możliwość nanoszenia zmian, dlatego tak ważne jest doświadczenie technika wykonującego protezę, który musi zadbać o to, aby jak najdokładniej odwzorować ukształtowanie kikuta.