Adaptery

Adaptery to rodzaj elementów łączących główne części protezy wzajemnie ze sobą.

Wyróżniamy adaptery konstrukcyjne niezbędne do wykonania protezy jak np. adapter rurowy, przesuwny czy piramidowy oraz adaptery funkcjonalne, które poza wbudowaniem w szkielet protezy mogą pełnić różne dodatkowe funkcje zwiększające komfort jej użytkowania.

Należą do nich np. adaptery skrętne pozwalające na zwiększenie zakresu ruchomości stopy protezowej, amortyzujące o różnej twardości czy, nowość na rynku protezowym, pozwalające na samodzielną wymianę stopy protezowej.