Program postępowania z Pacjentem

W oparciu o doświadczenie w pracy z naszymi Pacjentami wypracowaliśmy “Program postępowania z Pacjentem”, którego założenia polegają na:

– kontakcie z personelem medycznym / rodziną / Pacjentem
– bezpłatnych konsultacjach terapeutycznych (fizjoterapeutycznych i/lub *psychologicznych) w szpitalu / w domu
rozmowie, odpowiedzi na pytania, wyjaśnieniu, omówieniu etapów przygotowania do zaprotezowania
kierowaniu / przygotowaniu Pacjenta do zaprotezowania  (+ „Informator dla pacjentów”)
–pomocy przy realizacji formalności / uzyskaniu dofinansowania
–nauce pozycji ułożeniowych, ćwiczeń zapobiegających powstawaniu przykurczy
–nauce bandażowania-formowania i hartowania kikuta
Po określonym czasie przygotowania (wynosi on od ok. 2 miesięcy do nawet roku) i wizytach kontrolnych,dopiero gdy Pacjent jest gotowy do zaprotezowania – kikut jest wygojony, ukształtowany – rozpoczynamy kolejny etap:
–bezpłatnych konsultacji z technikiem ortopedą, który:
•ponownie oceni stopień mobilności Pacjenta
•zaproponuje wykonanie odpowiedniej protezy
•wykona, dopasuje protezę
•nauczy podstawowego posługiwania się protezą
Na każdym etapie służymy bezpłatną pomocą i konsultacjami osobistymi / telefonicznymi / mailowymi