Protezy przy wyłuszczeniu w stawie

Protezy przy wyłuszczeniu w stawie są zaopatrzeniem koniecznym gdy dochodzi od rozdzielenia (wyłuszczenia) kończyny w stawie, a nie do amputacji na dowolnym, niefizjologicznym poziomie.


Mimo, że tego typu zabieg może zapewnić lepsze warunki do zaprotezowania niż pozostawienie często niefunkcjonalnego, zdeformowanego kikuta kończyny, jest on stosunkowo rzadko stosowany.


Spośród wszystkich typów wyłuszczeń kończyny w stawie najczęściej wykonuje się wyłuszczenie kończyny dolnej w stawie biodrowym, nieco rzadziej w stawie kolanowym.


Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym, z powodu braku kikuta, wymaga zastosowania specjalnego systemu zawieszenia / zamocowania protezy tzw. kosza biodrowego (zamiast tradycyjnego leja protezowego). Dodatkowo stosuje się także staw biodrowy – a pozostałe elementy są takie same jak w przypadku protez uda.