Protezy kończyn górnych

Protezy kończyn górnych stosuje się gdy amputacja miała miejsce na poziomie ramienia, przedramienia lub w przypadku wyłuszczenia w stawie barkowym.

Zbudowane są analogicznie do protez kończyn dolnych tj. z odpowiednio zawieszonego leja protezowego, określonych modułów łączących oraz tzw. końcówki roboczej pełniącej funkcję dłoni.

Bardzo często wykonuje się jedynie kosmetyczne protezy kończyn górnych bez możliwości mechanicznego czy elektrycznego sterowania. Obsługa tego typu protezy jest możliwa poprzez manualne ustawienie drugą, zdrową kończyną.

W przypadku protez aktywnych można zastosować sterowanie mechaniczne lub elektryczne. Protezy mechaniczne wykorzystują siłę mięśni obręczy barkowej i kikuta poprzez poruszanie specjalnym systemem zawieszenia na pasach lub linkach. Protezy elektryczne (mioelektryczne) działają na zasadzie odbioru i przetwarzania impulsów elektrycznych płynących poprzez elektrody z różnych mięśni.

Należy pamiętać, że bardzo trudno jest zastąpić brak kończyny górnej nawet najnowocześniejszą protezą i bardzo często – gdy tylko specyfika kikuta na to pozwala – Pacjentom łatwiej jest funkcjonować na co dzień bez użycia jakiegokolwiek zaopatrzenia.

ramie