System podciśnienia – aktywna ochrona kikuta

Aktywny system zwieszenia - pewność połączenia

System podciśnienia – podobnie jak mocowanie na pin – także bazuje na specjalnych liner’ach wykonanych z różnych tworzyw – zależnie od specyfiki kikuta, ceny i producenta – a więc sposób zawieszenia odpiera się na podobnym założeniach co sposoby “tradycyjne”, ale dodatkowo wykorzystuje podciśnienie tworzące się pomiędzy liner’em, a zewnętrznym lejem protezowym.


Rodzaje

Podciśnienie może być generowane mechaniczne, poprzez wtłoczenie kikuta do leja, wypchanie zgromadzonego tam powietrza i uszczelnienie systemu poprzez zamknięcie odpowiedniego zaworu lub zastosowanie tzw. kapy (rękawa, opaski) albo elektronicznie – poprzez zastosowanie specjalnej pompy, uruchamiającej się w trakcie powstawania ruchu kikuta w leju.


Dla kogo

System podciśnienia zalecany jest przede wszystkim dla wyjątkowo wymagających użytkowników protez, o najwyższym poziomie mobilności. Szczególnie dla osób bardzo aktywnych na polu zawodowym i sportowym, a także osób posiadających problematyczne, wrażliwe kikuty charakteryzujące się znacznymi zmianami objętości.

Należy pamiętać, że systemy podciśnieniowe są obecnie niestety najdroższymi rozwiązaniami protetycznymi – nawet najwyższe w naszym kraju finansowanie ze środków programu Aktywny Samorząd nie daje możliwości wykonania takiej opcji.

Pocieszający jest jednak fakt, że u większości osób po amputacji – o przeciętnym poziomie aktywności i oczekiwań wobec protezy – nie ma potrzeby wykorzystywać, aż tak zaawansowanego rozwiązania i w zupełności wystarczają systemy opierające się na komfortowych liner’ach i zamkach.


Funkcja

System podciśnieniowy to rozwiązanie zapewniające 100% stabilności kikuta w leju i maksymalną integrację ciała z protezą. Gwarantuje wytrzymałość na największe obciążenia i naciski, a ponad to zapewnia maksymalną ochronę i niwelowanie skutków zmian objętości kikuta do minimum.


Możliwości

Proteza, w której wykorzystuje się system podciśnienia wraz z odpowiednio dobranym liner’em pozwala cieszyć się nieograniczonym funkcjonowaniem, najwyższym stopniem komfortu i odczuciem możliwie największej naturalności sterowania protezą.

Podciśnienie powstające przez wypompowanie powietrza spomiędzy liner’a i leja protezy, wytwarza ścisłe pewne połączenie, zapewnia idealne przyleganie, stabilizację objętości i uczucie integralności kikuta z protezą.