Partnerzy

Dokładamy wszelkich starań, aby życie podopiecznych Fundacji Votum stało się łatwiejsze.

Orto-Pes jako firma odpowiedzialna społecznie wspiera podopiecznych Fundacji Votum w zakresie ich powrotu do sprawności po przebytej amputacji kończyn.

Wsparcie obejmuje nie tylko aspekt medyczny, polegający przede wszystkim na odpowiednim przygotowaniu pacjentów do zaprotezowania, ale i emocjonalno-społeczny, zgodny z misją przywracania osobistej niezależności.

Fundacja Votum od 2007 roku aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im przełamywać napotkane bariery społeczne, architektoniczne, komunikacyjne i mobilne.

Oferuje wieloaspektową pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach na terenie całej Polski. Zapewnia kompleksowe doradztwo oraz indywidualny plan działania ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb w zakresie rehabilitacji.

To główny organizator ogólnopolskiej Akcji Krew – inicjatywy propagującej bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka. Jest również pomysłodawcą ogólnopolskiego programu Pierwsze kroki, w który również zaangażowana jest nasza firma. Program powstał z myślą o osobach najciężej poszkodowanych w wypadkach. Jego celem jest fizyczna, społeczna i zawodowa aktywizacja poszkodowanych. Fundacja Votum wspólnie z Orto-Pes zapewnia kompleksową opiekę od pierwszej chwili po wypadku, po wsparcie emocjonalne.

Rehacompleks działama na rzecz osób z niepełnosprawnościami wynikającymi z nagłej utraty zdrowia w wyniku urazu. Początkowo wsparcie obejmowało ocenę rozmiaru szkody i uzyskiwanie świadczeń związanych z kosztami leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu czy przystosowania mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. W miarę rozwoju firmy oferta wzbogaciła się o pełną ocenę potrzeb i ustalenie indywidualnego planu działania, wskazanie możliwych źródeł finansowania potrzeb i doradztwo w doborze właściwego sprzętu. W chwili obecnej oferta firmy obejmuje również kompleksowe zarządzanie rehabilitacją medyczną, społeczną i zawodową. Dla swoich klientów firma rozwija również projekt informacji o dostępnej i sprawdzonej rehabilitacji medycznej w postaci platformy rehabilitacjapourazie.pl

Rehacompleks z fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. z Fundacją Moc Pomocy i Fundacją Rafała Wilka Sport Jest Jeden. Jesteśmy również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rehamanagerów.