Dofinansowanie do protez kończyn – Aktywny Samorząd 2020

dofinansowanie-do-protez-konczyn

Dofinansowanie do protez kończyn – Aktywny Samorząd 2020

Aktywny Samorząd to program pilotażowy PFRON, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, w tym protez kończyn. Wniosek o wsparcie można złożyć za pośrednictwem MOPS oraz PCPR, a od bieżącego roku również poprzez SOW, bez wychodzenia z domu.

Celem programu Aktywny Samorząd jest eliminacja bądź ograniczenie barier, które miałyby powstrzymywać osoby z niepełnosprawnościami przed uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym oraz poszerzaniem wiedzy edukacyjnej. To możliwość uzyskania wsparcia na wielu płaszczyznach, między innymi: dofinansowania do kosztów odbycia kursu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, czy zakupu bądź serwisu nowoczesnej protezy kończyn. Warto podkreślić, że osoba spełniająca warunki programu może skorzystać z wielu form pomocy jednocześnie.

Dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy kończyn bądź utrzymania sprawności technicznej posiadanego zaopatrzenia protetycznego można uzyskać w ramach modułu I, obszaru C – likwidacja barier w poruszaniu się.

Aktywny Samorząd – warunki

Do uczestnictwa w programie kwalifikują się wyłącznie osoby o orzeczonym stopniu  niepełnosprawności zatrudnione bądź w wieku aktywności zawodowej. Minimalny wiek beneficjenta musi wynosić 18 lat. Warto zaznaczyć, że w przypadku kobiet, które ukończyły 60. rok życia, a mężczyzn 65.r.ż, pomoc można uzyskać tylko będąc aktywnym zawodowo, a więc osobą zatrudnioną bądź prowadząca własną działalność gospodarczą lub rolniczą.

Można posiadać orzeczoną “Częściową niezdolność do pracy” z ZUS. Kolejnym kryterium jest uzyskanie pozytywnej opinii eksperta PFRON, który stwierdza stabilność procesu chorobowego oraz określa rokowania, czy poprzez uczestnictwo w programie, osoba będzie mogła podjąć pracę.

W praktyce wygląda to tak, że osoba z amputowaną kończyną wnioskująca o dofinansowanie na zakup protezy kończyn musi odbyć wizytę u eksperta PFRON (lub po złożeniu odpowiedniego wniosku – w domu beneficjenta), który ocenia stan kikuta, przygotowanie do zaprotezowania oraz gotowość do podjęcia pracy po nabyciu nowoczesnej protezy. Pozytywna opinia obliguje również do konieczności stawiennictwa osoby po zaprotezowaniu celem potwierdzenia zgodności wykonanej protezy z ofertą oraz jej efektywności.

Likwidacja barier w poruszaniu się – protezy kończyn

W uzasadnieniu wniosku (pobranego z PCPR lub MOPS, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy) należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz z uzasadnieniem wysokich kosztów. Niezbędne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty oraz ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć kosztorysy na protezę oraz faktury proforma otrzymane od dwóch różnych firm ortopedycznych (jedną z nich może być Orto-Pes).

Przedmiotem dofinansowania jest zakup bardzo dobrej jakości protezy ręki lub nogi, na co  najmniej III poziomie jakości.

Proteza ręki – proteza posiadająca precyzyjne elementy mechaniczne oraz nowoczesne zawieszenie kikuta (technologia silikonowa), oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo, w wyjątkowych przypadkach, proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Proteza nogi – proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

Dofinansowanie do zakupu protezy kończyn 

Poniżej wyszczególniono kwoty dofinansowań dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł,
  • przedramienia – 20.000 zł,
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

Warto zaznaczyć, że w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia kwot dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

W ramach programu można ubiegać się także o refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu. W tym wypadku kwota nie może być większa niż 200zł.

Przy realizacji dofinansowania wymagany jest udział własny, który w ramach Obszaru C wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu bądź serwisu protezy.

Jak złożyć wniosek w formie elektronicznej poprzez SOW

Od początku marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie na zakup/serwis protez w ramach programu Aktywny Samorząd można składać za pośrednictwem elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ znajdują się niezbędne formularze i wzory, które obejmują między innymi takie dokumenty jak: wniosek o dofinansowanie, umowy dofinansowania, czy wszelkie niezbędne dokumenty w celu jego rozliczenia.

Składając wniosek drogą elektroniczną niezbędne jest również dołączenie oferty handlowej otrzymanej od pracowni protetyczno-ortopedycznej (np. Orto-Pes) w postaci dokumentu pdf. W przypadku, kiedy wnioskodawca stara się o wsparcie PFRON już po zrealizowaniu zakupu, to powinien do wniosku dołączyć elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało zrealizowane, a także fakturę potwierdzającą zakup.

Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym przygotowanym przez PFRON, który krok po kroku wyjaśnia jak utworzyć profil:

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie zakupu protezy kończyn bądź jej serwisu w ramach programu Aktywny Samorząd rozpoczyna się 1 marca 2020 roku a kończy 31.08.2020 roku.

Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

Źródła:

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x